logo

Reserapport utresande KI-studenter

Logga in

Ansökans registreringsnummer: Glömt ditt registreringsnummer?
E-postadress:
Fyll i den e-postadress du uppgav i din senaste ansökan. Har du glömt vilken e-postadress du använde - kontakta din internationella studenthandläggare vid KI.